Měření kvality ovzduší v uzavřených prostorech

20. září 2023 od
JoTio Tech s.r.o., Andrea Jonášová

Kvalita ovzduší v místnosti má bezprostřední vliv na zdraví člověka. V malé míře má výskyt určitých látek za následek pouze zvýšenou únavu, ale jejich vysoká koncentrace je zdraví nebezpečná.

V moderní době lidé tráví většinu svého času v interiérech, ať už doma, ve škole nebo v práci. Spousta lidí si neuvědomuje, že vzduch v budovách je často znečištěný a zdravotně závadný. Za špatnou kvalitu ovzduší může již pouhé dýchání člověka a vypařování těkavých látek (VOC) z materiálů uvnitř budovy. V domácnostech vzniku škodlivých látek přispívají běžné aktivity, jako je například vaření, uklízení, sušení prádla nebo zapalování svíček. Z nesprávně větraného prostoru se tak stává zdravotně závadné prostředí, které vede k únavě, bolesti hlavy, nesoustředěnosti, alergiím, astmatům a v horším případě i rakovině.

Co je vhodné sledovat?

Teplota

Měření teploty a nastavení její optimální hodnoty pomáhá vytvářet vhodné podmínky ve vnitřních prostorách. Má významný dopad nejen na zdraví, komfort a produktivitu člověka, ale také přispívá k snížení rychlosti vypařování VOC.

Vlhkost

Dalším důležitým faktorem ovlivňující kvalitu ovzduší patří vlhkost, přičemž platí, že příliš vysoká vlhkost je stejně škodlivá, jako příliš nízká. Vlhkost ve vnitřních prostorách se mění dle ročního období, obecně by se však měla pohybovat mezi 30 % až 70 %. Při optimální vlhkosti se zároveň nešíří snadno bakterie a je tak předcházeno šířením nemocí. Vysoká vlhkost uvnitř místnosti vytváří podmínky pro tvorbu plísní, které jsou zdrojem alergických reakcí a respiračních onemocnění. Naopak při nízké vlhkosti je narušován dýchací systém a imunita.

Barometrický tlak

Barometrický tlak se mění v závislosti na meteorologických podmínkách. Jeho výkyvy mohou mít vliv na lidský organismus. Citliví jedinci mohou pociťovat bolesti hlavy, únavu nebo nervozitu, což může mít vliv na pohodu a výkon člověka.

TVOC

Těkavé organické látky (VOC, z anglického Volatile Organic Compound) jsou samovolně uvolňující se chemikálie z pevných materiálů. Tyto látky při pokojové teplotě přecházejí z pevného skupenství na plynné skupenství. Mezi nejčastěji vyskytující se látky v ovzduší patří aceton, benzen, toluen, oxid dusnatý, formaldehyd, sirovodík atd. TVOC pak vyjadřuje celkovou koncentraci těchto látek. Vysoká koncentrace TVOC způsobuje podráždění očí, nosu a dýchacích cest, dále nevolnost, alergické reakce, chronické respirační onemocnění aj.

Oxid uhličitý (CO2)

Oxid uhličitý do ovzduší uvolňuje člověk, domácí mazlíčci a v noci i rostliny. Pro člověka s dýchacími problémy může být vyšší koncentrace obzvlášť nebezpečná. Maximální doporučená úroveň CO2 ve vnitřních prostorách je 1 200 – 1 500 ppm. Vyšší koncentrace způsobuje únavu, bolest hlavy a snížení koncentrace. Hodnoty nad 5 000 ppm způsobují nevolnost, dýchací potíže a při hodnotě nad 40 000 ppm dokonce ztrátu vědomí. 

PM

Polétavý prach (Particulate Matter) představuje mikročástice volně unášené vzduchem, které znečišťují ovzduší. Dělí se do tří kategorií dle velikosti na PM1 (≤ 1 µm), PM2,5 (≤ 2,5 µm) a PM10 (≤ 10 µm). PM10 se skládají například z částic kovů, síranů, sazí nebo anorganických solí, které se uvolňují z jakýchkoliv třecích ploch. Částice na sebe vážou těkavé látky (VOC), vnikají do organismu člověka a mohou způsobovat onemocnění a infekce dýchacích cest a rakovinu.

Formaldehyd (HCHO)

Formaldehyd patří mezi nejvíce nebezpečné mutagenní a karcinogenní látky nacházející se ve vnitřních prostorách. Využívá se k výrobě barev, laků, lepidel a mořidel, a tak se často stává součástí nábytku, podlah, tapet nebo čistících prostředků, z kterých se postupně uvolňuje. Při koncentraci méně než 1 mg/m3 dochází k podráždění dýchacích cest, při vyšších koncentracích způsobuje záněty plic, poškozuje mozek, ledviny a játra a při úrovni 60-125 mg/m3 může dokonce způsobit smrt.

Ozon (O3)

Ačkoliv je ozon pro život nepostradatelný, patří mezi nejtoxičtější plyny vyskytujících se v ovzduší. Jeho vdechování způsobuje zdravotní potíže již při koncentraci 0,3 ppm, přičemž v přírodě se běžně vyskytuje pod 0,125 ppm. Mezi následky zvýšené koncentrace ozonu a jeho vdechování vede k dýchacím potížím, kašli, bolesti a suchu v krku, podráždění očí, zhoršení chronických respiračních nebo srdečních onemocnění.


Zvýšené koncentrace nebezpečných látek se nakonec rozptýlí. Problémem je, že v mnoha budovách se dostatečně nevětrá a škodlivé látky se postupně koncentrují.

Kdy tedy větrat?

Na to, kdy je čas otevřít okno, vás upozorní bezdrátový detektor kvality ovzduší. Zařízení měří látky v ovzduší ve třech úrovních. První úroveň zobrazuje, že je stav ovzduší v pořádku a druhý stav vyjadřuje varování, kdy se naměřené hodnoty blíží ke kritickým hodnotám. V případě překročení těchto hodnot přichází na řadu třetí úroveň, kdy je spuštěn zvukový signál, na displeji se zobrazí negativní emoji a do mobilního telefonu přijde výstražná notifikace.


Na našem e-shopu se nachází několik druhů senzorů lišící se mimo jiné rozsahem detekovaných látek. Následující tabulka zobrazuje přehled jednotlivých senzorů a jejich schopnosti měřit různé parametry.Asperiot: AM319


Asperiot: AM308


Asperiot: AM307

Asperiot: AM103 
/
Asperiot: AM103L

Teplota

ANO

ANO

ANO

ANO

Vlhkost

ANO

ANO

ANO

ANO

CO2

ANO

ANO

ANO

ANO

Pohyb

ANO

ANO

ANO

-

Světlo

ANO

ANO

ANO

-

TVOC

ANO

ANO

ANO

-

Barometrický tlak

ANO

ANO

ANO

-

PM2,5; PM10

ANO

ANO

-

-

Formaldehyd

ANO*

-

-

-

Ozon

ANO*

-

-

-

*Alternativní možností je senzor HCHO nebo O3, přičemž oba podporují výměnu.


Nejste si jistí, který senzor je pro vaše potřeby ideální? Neváhejte nás kontaktovat a my vám s výběrem rádi pomůžeme.

Zdroje:

KVALITA OVZDUŠÍ V UZAVŘENÝCH MÍSTNOSTECH [online]. [cit. 2023-09-22]. Dostupné z: https://obchod.hw.cz/clanky/