Preventivní údržba posuvných vchodových dveří

18. srpna 2023 od
JoTio Tech s.r.o., Andrea Jonášová


Problém

Zákazník potřeboval znát informace o provozu posuvných vchodových dveří provozoven v souvislosti s jejich údržbou. Po určitém množství provozních cyklů dveří je nutné provést určité servisní zásahy, jako je například mazání dílů nebo výměna součástek. Vzhledem k tomu, že v jednotlivých provozovnách jsou použity dveře od různých dodavatelů, bylo potřeba vyvinout univerzální řešení.


Servis dveří je nutný provést buďto na základě měření motohodin nebo v případě, že dojde k závadě. Proto bylo součástí požadavku zákazníka, aby řešení bylo schopné měřit i teplotu motoru a převodovky dveří, a to pro případ, že dojde k poruše, kterou může být například i banální přítomnost nečistoty. Pokud k znečištění dojde, motor překonává větší odpor, a to má za následek přehřátí motoru a jeho kompletní zničení. Tato situace má bezprostřední vliv na kvalitu poskytovaných služeb, lze jí však předcházet prostřednictvím preventivní údržby, která slouží k předvídání potenciálních problémů.


Řešení

Pro řešení byl použit náš vyvinutý produkt, který získává informace z jednotlivých dveří, a pro přenos dat bylo použito zařízení ASPERIOT: UC100.

Výhodou projektu je, že řeší dva problémy najednou. Řešení je primárně navrženo pro preventivní údržbu a servis dveří. Sekundárním využitím zařízení jsou data potřebná pro marketingové účely. Zařízení poskytuje informace o počtu otevření a zavření dveří a zároveň měří návštěvnost provozovny prostřednictvím detekce přítomnosti mobilního telefonu návštěvníků. Na základě získaných dat lze analyzovat denní, týdenní i měsíční návštěvnost provozovny a díky tomu optimalizovat běžný chod provozovny či marketingové akce.