Sledování úrovně naplněnosti jímky

31. května 2024 od
JoTio Tech s.r.o., Andrea Jonášová

IoT zařízení stále častěji pronikají napříč různým oblastem každodenního života. Jedním z praktických ukázek, jak Internet věcí usnadňuje život je sledování naplněnosti jímek pomocí ultrazvukového měření vzdálenosti. 

Sledování stavu naplněnosti jímek představuje moderní a efektivní řešení, které přináší celou řadu výhod. Přesnost, automatizace, úspory nákladů, proaktivní údržba a zvýšení komfortu a bezpečnosti jsou jen některé z mnoha benefitů.

Konec manuálním kontrolám

Jedním z největších přínosů použití IoT je možnost automatizace a eliminace nutnosti manuálního dohledu. Stačí jednoduše nastavit hraniční hodnoty, při jejichž dosažení budete upozorněni, že hladina odpadní vody v jímce dosáhla určité úrovně a je čas ji nechat vyvézt. Pokud by jímka nebyla včas vyvezena a hladina by překročila další stanovenou hranici, systém automaticky spustí alarm, který upozorní na kritický stav. Tímto způsobem máte jistotu, že nedojde k žádné nemilé situaci, aniž byste museli neustále sledovat naplněnost jímky.

Přesné a spolehlivé měření

Jedním z hlavních důvodů, proč je dobré využívat IoT s ultrazvukovým měřením vzdálenosti, je přesnost a spolehlivost měření. Ultrazvuková technologie funguje na principu vysílání zvukových vln, které se odrážejí od povrchu kapaliny a vracejí se zpět k senzoru. Tímto způsobem je možné velmi přesně určit hladinu odpadní vody v jímce. Díky těmto spolehlivým údajům můžete efektivně plánovat vyvážení a údržbu jímek.

Optimalizace vyvážení a snížení nákladů

Neefektivní vyvážení znamená zbytečně vynaložené náklady. Díky nepřetržitému monitorování úrovně naplněnosti lze optimalizovat vyvážení jímky tak, aby vývoz byl uskutečněn pouze v případě, kdy je skutečně potřeba. 


Ultrazvukové měření vzdálenosti

Pro realizaci projektu měření jímek je vhodné použít senzor s technologií LoRaWAN. Ultrazvukové metoda zajišťuje bezkontaktní detekci, díky čemuž sonda zůstane nekontaminována.